Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ελλάδα)

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών στην Ελλάδα.[1]

ΥπηρεσίεςΕπεξεργασία

Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις διευθύνσεις:

  • Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης,
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού,
  • Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων,
  • Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων,
  • Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,
  • Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής προβλέπονται από τον Οργανισμό Υπουργείου Οικονομικών, Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017)[2].

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία