Το γερούνδιο είναι λεκτικό ουσιαστικό στα Λατινικά, δηλαδή, μορφή που είναι ουσιαστική και έχει λεκτικές ιδιότητες. Συμπληρώνει την ουσιαστική χρήση της ατέλειωτης μορφής και σχηματίζει τις ελλιπείς μορφές περιπτώσεων (περιπτώσεις) γενετικές, μητρικές και αφαιρετικές, καθώς η άπειρη μορφή στα λατινικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ονομαστική ή χωρίς προθετική αιτία.