Γιγαντιαία δομή ονομάζεται η χημική ουσία που συγκροτείται από ένα πλέγμα ατόμων.

Πολλοί κρύσταλλοι αποτελούν γιγαντιαίες δομές. Για παράδειγμα τα ιόντα νατρίου και χλωρίου στο αλάτι (χλωριούχο νάτριο) συνδέονται σε ένα τεράστιο πλέγμα που σχηματίζει αυτό τούτο τον κρύσταλλο. Αποτελούν δε γιγαντιαία "ιονική" δομή.

Αντίθετα το διαμάντι που αποτελείται από άτομα άνθρακα είναι συνδεδεμένα με ομοιοπολικούς δεσμούς. Στη περίππτωση αυτή όμως πρόκειται για γιγαντιαία "ομοιοπολική" δομή.

Επίσης τα πλαστικά συγκροτούνται από μακρομόρια (πολύ μεγάλα μόρια) καθένα από τα οποία περιέχει χιλιάδες άτομα, δημιουργώντας έτσι γιγαντιαία "μακρομοριακή" δομή.

  • Συνεπώς οι γιγαντιαίες δομές μπορεί να είναι "ομοιοπολικές", "ετεροπολικές" ή "μακρομοριακές".