Ο Γκρινιάρης είναι κλασικό επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 2 έως 4 παίκτες.

Κανόνες του παιχνιδιού Επεξεργασία

Στην αρχή του παιχνιδιού ο κάθε παίκτης παίρνει 4 φιγούρες του ίδιου χρώματος απ' τις οποίες τις 3 τις τοποθετεί στη βάση του η οποία έχει το ίδιο χρώμα μ' αυτές και την 4η την τοποθετεί στην Αφετηρία. Στη συνέχεια ο κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι κι εκείνος ο οποίος φέρνει το μεγαλύτερο αριθμό ξεκινάει πρώτος. Ο κάθε παίκτης όταν έρχεται η σειρά του, ρίχνει το ζάρι και μετακινεί τη φιγούρα του τόσα τετραγωνάκια όσα δείχει ο αριθμός τον οποίο έφερε στο ζάρι. Ο παίκτης ο οποίος φέρνει εξάρα παίζει 2 φορές συνεχόμενες. Επίσης μπορεί αν θέλει να βγάλει μια νέα φιγούρα στο παιχνίδι, αλλά αυτό το αποφασίζει μόνο ο ίδιος ο παίκτης. Κάθε παίκτης αφού κάνει όλο το γύρο του πίνακα πάνω στα λευκά τετραγωνάκια, επιστρέφει στην Αφετηρία του και τοποθετεί τις φιγούρες του στα εσωτερικά τετραγωνάκια ασφαλείας του χρώματός του τα οποία είναι σημειωμένα με τα κεφαλαία Αγγλικά γράμματα A B C D. Εάν τώρα ένας παίκτης ρίξει το ζάρι και η κίνησή του αυτή καταλήξει σε τετραγωνάκι στο οποίο βρίσκεται φιγούρα άλλου παίκτη, αυτός υποχρεώνεται να την πάρει απο εκεί και να την ξανατοποθετήσει πίσω στη βάση του απ' όπου θα ξαναβγεί μόνον όταν ο κάτοχός της φέρει εξάρα. Και το πρώτο κουτάκι χρώματος που πέφτει ο παίκτης είναι επίσης ασφαλές για όλα τα πιόνια