Ο Γλαύκος, γιος του Αρρήτου και εγγονός του Πριάμου, βασιλιά της Τροίας, είναι ένα πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας που αναφέρεται μονάχα σε σχέση με ένα μύθο του θεού Διονύσου. Κάποτε ο πρίγκηπας Άρρητος (Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου, Γ 12, 5, 9) ήρθε σε σύγκρουση με τον Διόνυσο, οπότε ο Γλαύκος και οι αδελφοί του στάθηκαν στο πλευρό του πατέρα τους. Ο Γλαύκος αυτός δεν αναφέρεται σε σχέση με τον Τρωικό Πόλεμο, παρότι θα πρέπει να ήταν σχεδόν σύγχρονός του (ο Πρίαμος ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία στον πόλεμο αυτό) και δεν πρέπει να συγχέεται με τον Γλαύκο του Αντήνορα ή με τον Γλαύκο του Ιππολόχου.