Στην γλωσσολογία και στην φιλοσοφία της γλώσσας, ο όρος γλωσσική πράξη αναφέρεται σε ένα εκφώνημα το οποίο έχει επιτελεστική λειτουργία στην γλώσσα και στην επικοινωνία.

Η σύγχρονη χρήση του όρου προέρχεται από την μελέτη του φιλοσόφου της γλώσσας Τζον Λάνγκσο "Τζέι Ελ" Όστιν σχετικά με τα επιτελεστικά εκφωνήματα και την θεωρία του περί λεκτικών, προσλεκτικών και απολεκτικών πράξεων. Οι γλωσσικές πράξεις γενικά αναφέρονται στις υποσχέσεις, στις διαταγές, στους χαιρετισμούς, στις προειδοποιήσεις και στις απειλές, στις προσκλήσεις και στα συγχαρητήρια[1].

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. John Langshaw Austin: How to Do Things With Words. Cambridge (Mass.) 1962 - Paperback: Harvard University Press, 2nd edition, 2005, ISBN 0-674-41152-8.