Γλωσσική τυπολογία

υποκλάδος της γλωσσολογίας που μελετά και ταξινομεί τις γλώσσες ανάλογα με τα δομικά χαρακτηριστικά τους

Η γλωσσολογική τυπολογία είναι ο υποκλάδος της γλωσσολογίας που μελετά και ταξινομεί τις γλώσσες ανάλογα με τα δομικά χαρακτηριστικά τους. Στοχος της είναι να περιγράψει και να εξηγήσει τις κοινές ιδιότητες και την διαρθρωτική ποικιλομορφία των γλωσσών του κόσμου. Περιλαμβάνει τρία επιστημονικά υποπεδία: την ποιοτική τυπολογία που ασχολείται με το θέμα της σύγκρισης των γλωσσών και τις διαφοροποιήσεις εντός μίας γλώσσας, την ποσοτική τυπολογία που ασχολείται με την κατανομή των διαρθρωτικών μοτίβων των γλωσσών του κόσμου, και την θεωρητική τυπολογία που εξηγεί τις προαναφερθείσες κατανομές.