Η γνωστική επιδημιολογία είναι ένα πεδίο έρευνας η οποία εξετάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των βαθμολογιών των τεστ νοημοσύνης (βαθμολογίες IQ ή εξαγόμενοι παράγοντες <i id="mwCA">g</i> ) και της υγείας, πιο συγκεκριμένα της νοσηρότητας (ψυχικής και σωματικής) και της θνησιμότητας. Τυπικά, οι βαθμολογίες των εξετάσεων λαμβάνονται σε νεαρή ηλικία και συγκρίνονται με μεταγενέστερη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Εκτός από τη διερεύνηση και την καθιέρωση αυτών των συσχετίσεων, η γνωστική επιδημιολογία επιδιώκει να κατανοήσει τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ της νοημοσύνης και των αποτελεσμάτων υγείας. Οι ερευνητές στο πεδίο υποστηρίζουν ότι η ευφυΐα η οποία μετράται σε νεαρή ηλικία είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για τις μετέπειτα διαφορές στην υγεία και τη θνησιμότητα. [1] [2]

Παραπομπές Επεξεργασία