Η Γοργώ, κατά τον Προκόπιο, ήταν χώρα κείμενη στα βορειοανατολικά της Περσίας με προγενέστερο όνομα Υρκανία από την παλαιότερη περσική ονομασία της Βαρκόνα. Μετονομάστηκε «Γοργώ» κατά την ελληνιστική περίοδο.