Με τον όρο γραμμή Αφροδίτης ειδικά στη ζωγραφική και χαρακτική ονομάζεται η γραμμή που δημιουργούν οι λακίσκοι κάτω από την οσφύ και πάνω από τους γλουτούς που παρατηρούνται ιδιαίτερα στα γυναικεία και περισσότερο ευτραφή σώματα.

Η γραμμή Αφροδίτης αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης ενός γυμνού καλλιτεχνήματος.