Γραμμομοριακή ειδική θερμότητα

Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα εκφράζει το ποσό θερμότητας που απαιτείται να δοθεί σε 1 mol αερίου για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 1°K. Μονάδα μέτρησης στο SI είναι το J/mol*K

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

α)θέρμανση υπό σταθερό όγκο (ισόχωρη θέρμανση) όπου
β)θέρμανση υπό σταθερή πίεση (ισοβαρή θέρμανση) όπου

Ισχύει επίσης ότι:

όπου : η παγκόσμια σταθερά των αερίων.