Το γρανάζι είναι ένας οδοντωτός τροχός που είναι προσαρμοσμένος σε μια άτρακτο. Συνήθως τα γρανάζια λειτουργούν ανά ζεύγη. Ένας οδοντωτός τροχός δηλαδή συμπλέκεται με έναν άλλο "οδοντωτό" μηχανισμό, με σκοπό την αλλαγή κατεύθυνσης ή ταχύτητας σε ευρύτερους μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης. Πρόκειται δηλαδή για εξάρτημα μιας μηχανής, που απαντά σε διάφορους τύπους και διαστάσεις. Σκοπός του είναι η μετάδοση της κίνησης. Τα γρανάζια τα βρίσκουμε σε κάθε μηχανή που έχει ως σκοπό την κίνηση, όπως τα ποδήλατα, οι μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα και πολλοί άλλοι μηχανισμοί.[1]

Δύο γρανάζια εμπλοκής που μεταδίδουν περιστροφική κίνηση. Παρατηρήστε ότι το μικρότερο γρανάζι περιστρέφεται ταχύτερα. Εφόσον το μεγαλύτερο γρανάζι περιστρέφεται λιγότερο γρήγορα, η ροπή του είναι αναλογικά μεγαλύτερη. Μία λεπτομέρεια αυτής της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι η γραμμική ταχύτητα στη διάμετρο βήματος είναι η ίδια και στις δύο ταχύτητες.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. National Geographic - Η μεγάλη μαθητική εγκυκλοπαίδεια, τόμος 7. Αθήνα: Τέσσερα Πι. 2010–2011. σελ. 122.