Πρόκειται για βυζαντινή καστροπολιτεία η οποία βρίσκοταν στο σημερινό χωριό Γρατινή του νομού Ροδόπης ,11 χλμ. ΒΑ της Κομοτηνής .

Ερείπια κάστρου Γρατιανουπόλις

Η Γρατιανούπολις σύμφωνα με της πηγές πρέπει να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Ροδόπης κατά τον 13ο και 14ο αιώνα,κυρίως μετά από την καταστροφή και εγκατάλειψη της κοντινής Μοσυνουπόλεως[1].Η πόλη φαίνεται να εμφανίζεται στης πηγές πρώτη φορά κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ,αλλά η περίοδος που είναι έντονη η παρουσια της στης πηγές βρίσκεται τον 14ο αιώνα μ.Χ,την περίοδο της δυναστικής διαμάχης για τον βυζαντινό θρόνο[2]. Η πόλη σε αυτήν την περίοδο πότε περνούσε στα χεριά των Καντακουζηνών και πότε στα χέρια των Παλαιολόγων.Σύμφωνα με τον βυζαντινό λόγιο Νικηφόρο Γρηγορά[3] την διοίκηση της πόλεως είχε αναλάβει ο Ματθαίος Καντακουζηνός ,από 1344 έως το 1355,οπού παρέδωσε την διοίκηση στον Ιωάννη Ε΄,λίγο πριν την σύλληψη του από τον Σέρβο Βοτσίνα.

Σήμερα σώζονται από την Γρατιανούπολις κομμάτια του οχυρωματικού περίβολου και ένα μονόχωρο κοιμητηριακό παρεκκλήσι,πιθανός του 13ου αιώνα μ.Χ.

  1. Μπακιρτζής, Χρήστος (1998-12-10). «Βυζαντινή Θράκη, 330-1453». Θράκη. 
  2. Καντακουζηνός, Ιωάννης (1832). Ioannis Cantacuzeni imperatoris historiarum libri IV. I-III. Bonn: Shopen. σελ. Ι 260, ΙΙ 422-27, ΙΙΙ 310-12, 331. 
  3. Γρηγοράς, Νικηφόρος (1855). Νικηφόρου Γρηγορά Ρωμαϊκής Ιστορίας Λόγοι ΚΔ. Bonnae: Ludovici Schopeni - I. Bekker. σελ. ΙΙ 703, 836, ΙΙΙ 565.