Ο Γόργος , ήταν βασιλιάς της αρχαίας Σαλαμίνας στην Κύπρο.

Γόργος
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταβασιλιάς
Οικογένεια
ΑδέλφιαΟνήσιλος
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Σαλαμίνας στην Κύπρο

Ο Γόργος είχε φιλοπερσική πολιτική και αρνήθηκε να λάβη μέρος στην επανάσταση των Κυπρίων κατά των Περσών. Τότε ο αδελφός του Ονήσιλος τον έδιωξε από τον θρόνο και ανακηρύχθηκε ο ίδιος βασιλιάς. Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος[1] κάποια μέρα που ο Γόργος βγήκε από την πόλη με τον στρατό του ο Ονήσιλος έκλεισε τις πύλες έκανε στάση και έγινε ο ίδιος βασιλιάς. Ο Γόργος τότε κατέφυγε στην αυλή του Πέρση βασιλιά, μετά την αποτυχία της επανάστασης και τον θάνατο του αδελφού του οι Πέρσες τον επανέφεραν στον θρόνο της Σαλαμίνας. Μάλιστα συμμετείχε με στρατό στην εκστρατεία του Ξέρξη στην Ελλάδα[2]. Διάδοχος του ήταν ο Φιλάων.

Αναφορές

Επεξεργασία
  1. [5,104] Κύπριοι δὲ ἐθελονταί σφι πάντες προσεγένοντο πλὴν Ἀμαθουσίων· ἀπέστησαν γὰρ καὶ οὗτοι ὧδε ἀπὸ Μήδων. ἦ Ὀνήσιλος Γόργου μὲν τοῦ Σαλαμινίων βασιλέος ἀδελφεὸς νεώτερος, Χέρσιος δὲ τοῦ Σιρώμου τοῦ Εὐέλθοντος παῖς. (2) οὗτος ὡνὴρ πολλάκις μὲν καὶ πρότερον τὸν Γόργον παρηγορέετο ἀπίστασθαι ἀπὸ βασιλέος, τότε δέ, ὡς καὶ τοὺς Ἴωνας ἐπύθετο ἀπεστάναι, πάγχυ ἐπικείμενος ἐνῆγε· ὡς δὲ οὐκ ἔπειθε τὸν Γόργον, ἐνθαῦτά μιν φυλάξας ἐξελθόντα τὸ ἄστυ τὸ Σαλαμινίων ὁ Ὀνήσιλος ἅμα τοῖσι ἑωυτοῦ στασιώτῃσι ἀπεκλήισε τῶν πυλέων. (3) Γόργος μὲν δὴ στερηθεὶς τῆς πόλιος ἔφευγε ἐς Μήδους, Ὀνήσιλος δὲ ἦρχε Σαλαμῖνος καὶ ἀνέπειθε πάντας Κυπρίους συναπίστασθαι. τοὺς μὲν δὴ ἄλλους ἀνέπεισε, [...] Ηροδότου Ιστορίαι Βιβλίο Ε'
  2. τῶν δὲ ἐπιπλεόντων μετά γε τοὺς στρατηγοὺς οἵδε ἦσαν ὀνομαστότατοι[...]καὶ Κύπριοι Γόργος τε ὁ Χέρσιος [...]Ηροδότου , Ἱστοριῶν ἑβδόμη ἐπιγραφομένη Πολύμνια, 98