Το δάπεδο, γνωστό και ως πάτωμα, είναι η επιφάνεια του πυθμένα ενός δωματίου ή οχήματος. Τα δάπεδα ποικίλλουν πολύ.

Ψηφιδωτό δάπεδο στο Παρίσι

Τα δάπεδα μπορεί να είναι από πέτρα, ξύλο, μπαμπού, μέταλλο, μάρμαρο, μωσαϊκό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να υποστηρίξει το αναμενόμενο φορτίο.


Τα δάπεδα τυπικά αποτελούνται από ένα υποδάπεδο για την υποστήριξη και μια επένδυση δαπέδου που χρησιμοποιείται για να δώσει μια καλή επιφάνεια βαδίσματος. Όπως τα δάπεδα πρέπει να πληρούν πολλές ανάγκες, κάποια είναι απαραίτητα για την ασφάλεια.