Δήμος Ολυμπίων

κατηργημένος δήμος της Ελλάδας (1841-1912)

Ο Δήμος Ολυμπίων ήταν Δήμος που λειτούργησε από το 1841 μέχρι το 1912, στο Νομό Αχαΐας και Ήλιδος και στο Νομό Ηλείας. Έδρα του υπήρξαν κατά περιόδους, οι οικισμοί Δούκας, Κριεκούκι (το σημερινό Πελόπιο),[1] Δρούβα και Λάλας.

Διοικητικές μεταβολές

Επεξεργασία
Διοικητικές μεταβολές Δήμου Ολυμπίων (1841 - 1912)
Δήμος Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)
ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841 Σύσταση του Δήμου Ολυμπίων,[2] με την απόσπαση του οικισμού Δούκας, από το Δήμο Κλαδέας και τον ορισμό του ως έδρα του Δήμου Ολυμπίων.

Οι οικισμοί Νεμούτα, Δάρδιζα, Λάλας, Πόθος, Λάσδικας και Μηλιαίς, αποσπώνται από το Δήμο Κλαδέας και προσαρτώνται στο Δήμο Ολυμπίων.

Οι οικισμοί Κριεκούκι, Στρέφι, Σμύλα, Μπρούμα, Πουρνάρι, Καυκανιά, Πλάτανος, Φλώκας και Δρούβα, αποσπώνται από το Δήμο Κυθηρίας και προσαρτώνται στο Δήμο Ολυμπίων.

Οι οικισμοί Βέλιζα, Στραβοκέφαλον, Μοιράκα, Λούβρο, Άσπρα Σπίτια, Λυκούρεσι, Γούβαις και Λαγάτουρα, αποσπώνται από το Δήμο Πίσσης και προσαρτώνται στο Δήμο Ολυμπίων.

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845 Ο οικισμός Γούβαις, του Δήμου Ολυμπίων, καταργείται.

Οι οικισμοί Κάμενα, Μουργιά και Γκορτζιά, προσαρτώνται στο Δήμο Ολυμπίων.

ΦΕΚ 28Α - 27/07/1861 Η έδρα του Δήμου Ολυμπίων, μεταφέρεται από τον οικισμό Δούκας, στον οικισμό Κριεκούκι.
ΦΕΚ 22Α - 27/05/1864 Η έδρα του Δήμου Ολυμπίων, μεταφέρεται από τον οικισμό Κριεκούκι, στον οικισμό Δούκας.
ΦΕΚ 31Α - 12/06/1865 Η έδρα του Δήμου Ολυμπίων, μεταφέρεται από τον οικισμό Δούκας, στον οικισμό Κριεκούκι.
ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879 Οι οικισμοί Κοσκινάς και Ξηρόκαμπος, προσαρτώνται στο Δήμο Ολυμπίων.
ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881 Ο οικισμός Δρούβα, ορίζεται χειμερινή έδρα του Δήμου Ολυμπίων.

Ο οικισμός Δούκας, ορίζεται θερινή έδρα του Δήμου Ολυμπίων.

ΦΕΚ 320Α - 17/12/1888 Ο οικισμός Κριεκούκι, ορίζεται χειμερινή έδρα του Δήμου Ολυμπίων.
ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889 Ο οικισμός Μάγειρας, προσαρτάται στο Δήμο Ολυμπίων.
ΦΕΚ 103Α - 12/05/1890 Ο οικισμός Λάλας, ορίζεται θερινή έδρα του Δήμου Ολυμπίων.
ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899 Ο Δήμος Ολυμπίων, αποσπάται από το Νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο Νομό Ηλείας.
Δήμος Ολυμπίων (Ηλείας)
ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899 Ο Δήμος Ολυμπίων, αποσπάσθηκε στο Νομό Ηλείας, από το Νομό Αχαΐας και Ήλιδος.
ΦΕΚ 110Α - 21/05/1904 Ο οικισμός Δούκας, ορίζεται θερινή έδρα του Δήμου Ολυμπίων.
ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908 Οι οικισμοί Αρχαία Ολυμπία και Σαρατζή Χάνια, προσαρτώνται στο Δήμο Ολυμπίων.
ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909 Ο Δήμος Ολυμπίων, αποσπάται από το Νομό Ηλείας και υπάγεται στο Νομό Αχαΐας και Ήλιδος.
Δήμος Ολυμπίων (Αχαΐας και Ήλιδος)
ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909 Ο Δήμος Ολυμπίων, αποσπάσθηκε στο Νομό Αχαΐας και Ήλιδος, από το Νομό Ηλείας.
ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912 Ο οικισμός Μηλιαίς, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μηλιών.

Ο οικισμός Δούκας, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Δούκα.

Ο οικισμός Δάρδιζα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Δάρδιζας.

Ο οικισμός Λάλας, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Λάλα.

Ο οικισμός Νεμούτα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Νεμούτας.

Ο οικισμός Μπρούμα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μπρούμας.

Ο οικισμός Πουρνάρι, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Πουρναρίου

Ο οικισμός Σμύλα αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Σμύλας.

Ο οικισμός Κριεκούκι, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Κριεκουκίου.

Ο οικισμός Στραβοκέφαλον, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Στραβοκεφάλου.

Ο οικισμός Βέλιζα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Βελίζης.

Ο οικισμός Στρέφι, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Στρεφίου.

Ο οικισμός Πλάτανος, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Πλατάνου.

Ο οικισμός Κοσκινάς, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Κοσκινά.

Ο οικισμός Λυκούρεσι, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Λυκουρεσίου.

Ο οικισμός Φλώκας, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Φλώκα.

Ο οικισμός Μοιράκα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μοιράκας.

Ο οικισμός Λούβρο, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Λούβρου.

Ο οικισμός Καυκανιά, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καυκανιάς.

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ξηροκάμπου.

Ο οικισμός Μουργιά αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μουργιάς

Ο οικισμός Αρχαία Ολυμπία, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο οικισμός Άσπρα Σπίτια, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Άσπρων Σπιτιών.

Ο οικισμός Λάσδικας αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην Κοινότητα Δούκα

Ο οικισμός Πόθος, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην Κοινότητα Στραβοκεφάλου.

Ο οικισμός Μάγειρας, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην Κοινότητα Κοσκινά.

Οι οικισμοί Σαρατζή Χάνια και Γκορτζιά, αποσπώνται από το Δήμο Ολυμπίων και προσαρτώνται στην Κοινότητα Μοιράκας.

Ο οικισμός Λαγάτουρα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην Κοινότητα Λούβρου.

Ο οικισμός Κάμενα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην Κοινότητα Μουργιάς.

Ο οικισμός Δρούβα, αποσπάται από το Δήμο Ολυμπίων και προσαρτάται στην Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο Δήμος Ολυμπίων, καταργείται.

Έδρα Δήμου

Επεξεργασία
Έδρα Δήμου Ολυμπίων[3]
Δήμος Ολυμπίων
Χρονική περίοδος Έδρα Χειμερινή Έδρα Θερινή Έδρα
1841 - 1861 Δούκας
1861 - 1864 Κριεκούκι (Πελόπιο)
1864 - 1865 Δούκας
1865 - 1881 Κριεκούκι (Πελόπιο)
1881 - 1888 Δρούβα Δούκας
1888 - 1890 Κριεκούκι (Πελόπιο) Δούκας
1890 - 1904 Κριεκούκι (Πελόπιο) Λάλας
1904 - 1912 Κριεκούκι (Πελόπιο) Δούκας

Πληθυσμός Δήμου

Επεξεργασία
Πληθυσμός Δήμου Ολυμπίων[4]
Δήμος Ολυμπίων (1841 - 1912)
Έτος 1841 1848 1851 1855 1861 1870 1879 1889 1896 1907
Κάτοικοι 5.201 5.209 5.345 5.768 6.575 7.120 8.552 9.961 11.573 12.190
Διάγραμμα πληθυσμιακής εξέλιξης Δήμου Ολυμπίων

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία