Δαμασίθυμος

Βασιλέας της Καλύνδου

Ο Δαμασίθυμος ήταν βασιλέας της Καλύνδου, μιας πόλης της αρχαίας Καρίας, γιος του Κανδαύλη.

Δαμασίθυμος
Γενικές πληροφορίες
Γέννηση5ος αιώνας π.Χ.
Κάλυνδα
Θάνατος480 π.Χ.
Σαλαμίνα
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταμονάρχης
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς (Κάλυνδα)

Ο Ηρόδοτος τον αναφέρει στα βιβλία «Πολύμνια» και «Ουρανία» της συλλογής «Ιστορίαι», ενώ αναφέρεται και από τον Πολύαινο στα «Στρατηγήματα».

Ο Δαμασίθυμος ήταν σύμμαχος του Ξέρξη κατά τη διάρκεια της δεύτερης περσικής εισβολής στην Ελλάδα. Πολέμησε στη ναυμαχία του Αρτεμισίου και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ, στην οποία σκοτώθηκε. Ήταν διοικητής του μοναδικού πλοίου των Καλυνδέων.

Το πλοίο του, μαζί με τα πλοία από την Αλικαρνασσό, την Κω και τη Νίσυρο, ήταν υπό τις διαταγές της Αρτεμισίας.[1] Ο στόλος της Αρτεμισίας έλαβε την καλύτερη φήμη, μετά από τον στόλο της Σιδώνας, ενώ ο Δαμασίθυμος ήταν από τους πιο γνωστούς διοικητές του περσικού στόλου.[2]

Σκοτώθηκε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, όταν η Αρτεμισία βύθισε το πλοίο του, αν και ήσαν σύμμαχοι, καθώς ήθελε να ξεφύγει από μια αθηναϊκή τριηρή υπό τις διαταγές του Αμεινία που την καταδίωκε.[3][4] Το πλοίο του Δαμασιθύμου βυθίστηκε και όλο το πλήρωμα του σκοτώθηκε[5] Όταν ο Ξέρξης είδε την Αρτεμισία να βυθίζει το πλοίο του Δαμασιθύμου, νόμιζε πως η Αρτεμισία βύθισε μια ελληνική τριήρη και φαίνεται να είπε το εξής: «Οι άνδρες μου έγιναν γυναίκες και οι γυναίκες μου άνδρες».[6] Αλλά, σύμφωνα με τον Πολύαινο, είπε: «Ω Δία, έφτιαξες τις γυναίκες από υλικό ανδρών και τους άνδρες από υλικό γυναικών».[7]

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Αρτεμισία είχε νωρίτερα διαφωνήσει με τον Δαμασίθυμο όταν βρίσκονταν στον Ελλήσποντο: «Σήμερα, αν και γνωρίζω πως είχε κάποιες διαφορές μαζί του στο παρελθόν, ενώ βρίσκονταν ακόμα στον Ελλήσποντο, δεν μπορώ να πω με σιγουριά πως ότι συνέβη ήταν εκδίκηση ή αν το πλοίο των Καλυνδέων βρέθηκε τυχαίως στον δρόμο της».[8]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ηρόδοτος, Ιστορία, Πολύμνια 99 (οὔνομα μὲν δὴ ἦν αὐτῇ Ἀρτεμισίη, θυγάτηρ δὲ ἦν Λυγδάμιος, γένος δὲ ἐξ Ἁλικαρνησσοῦ τὰ πρὸς πατρός, τὰ μητρόθεν δὲ Κρῆσσα. ἡγεμόνευε δὲ Ἁλικαρνησσέων τε καὶ Κῴων καὶ Νισυρίων τε καὶ Καλυδνίων, πέντε νέας παρεχομένη)
  2. Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Πολύμνια 98 (τῶν δὲ ἐπιπλεόντων μετά γε τοὺς στρατηγοὺς οἵδε ἦσαν ὀνομαστότατοι, Σιδώνιος Τετράμνηστος Ἀνύσου, καὶ Τύριος Ματτὴν Σιρώμου, καὶ Ἀράδιος Μέρβαλος Ἀγβάλου, καὶ Κίλιξ Συέννεσις Ὠρομέδοντος, καὶ Λύκιος Κυβερνίσκος Σίκα, καὶ Κύπριοι Γόργος τε ὁ Χέρσιος καὶ Τιμῶναξ ὁ Τιμαγόρεω, καὶ Καρῶν Ἱστιαῖός τε ὁ Τύμνεω καὶ Πίγρης ὁ Ὑσσελδώμου, καὶ Δαμασίθυμος ὁ Κανδαύλεω)
  3. Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Ουρανία 87 (κατὰ μὲν δὴ τοὺς ἄλλους οὐκ ἔχω μετεξετέρους εἰπεῖν ἀτρεκέως ὡς ἕκαστοι τῶν βαρβάρων ἢ τῶν Ἑλλήνων ἠγωνίζοντο· κατὰ δὲ Ἀρτεμισίην τάδε ἐγένετο, ἀπ᾽ ὧν εὐδοκίμησε μᾶλλον ἔτι παρὰ βασιλέι. 2 ἐπειδὴ γὰρ ἐς θόρυβον πολλὸν ἀπίκετο τὰ βασιλέος πρήγματα, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἡ νηῦς ἡ Ἀρτεμισίης ἐδιώκετο ὑπὸ νεὸς Ἀττικῆς· καὶ ἣ οὐκ ἔχουσα διαφυγεῖν, ἔμπροσθε γὰρ αὐτῆς ἦσαν ἄλλαι νέες φίλιαι, ἡ δὲ αὐτῆς πρὸς τῶν πολεμίων μάλιστα ἐτύγχανε ἐοῦσα, ἔδοξέ οἱ τόδε ποιῆσαι, τὸ καὶ συνήνεικε ποιησάσῃ. διωκομένη γὰρ ὑπὸ τῆς Ἀττικῆς φέρουσα ἐνέβαλε νηὶ φιλίῃ ἀνδρῶν τε Καλυνδέων καὶ αὐτοῦ ἐπιπλέοντος τοῦ Καλυνδέων βασιλέος Δαμασιθύμου)
  4. Πολύαινος, Στρατηγήματα, Βιβλίο 8, σημ. 53
  5. Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Ουρανία 88
  6. Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Ουρανία 88 (τοῦτο μὲν τοιοῦτο αὐτῇ συνήνεικε γενέσθαι διαφυγεῖν τε καὶ μὴ ἀπολέσθαι, τοῦτο δὲ συνέβη ὥστε κακὸν ἐργασαμένην ἀπὸ τούτων αὐτὴν μάλιστα εὐδοκιμῆσαι παρὰ Ξέρξῃ. 2 λέγεται γὰρ βασιλέα θηεύμενον μαθεῖν τὴν νέα ἐμβαλοῦσαν, καὶ δή τινα εἰπεῖν τῶν παρεόντων “δέσποτα, ὁρᾷς Ἀρτεμισίην ὡς εὖ ἀγωνίζεται καὶ νέα τῶν πολεμίων κατέδυσε; ” καὶ τὸν ἐπειρέσθαι εἰ ἀληθέως ἐστὶ Ἀρτεμισίης τὸ ἔργον, καὶ τοὺς φάναι, σαφέως τὸ ἐπίσημον τῆς νεὸς ἐπισταμένους· τὴν δὲ διαφθαρεῖσαν ἠπιστέατο εἶναι πολεμίην. 3 τά τε γὰρ ἄλλα, ὡς εἴρηται, αὐτῇ συνήνεικε ἐς εὐτυχίην γενόμενα, καὶ τὸ τῶν ἐκ τῆς Καλυνδικῆς νεὸς μηδένα ἀποσωθέντα κατήγορον γενέσθαι. Ξέρξην δὲ εἰπεῖν λέγεται πρὸς τὰ φραζόμενα “οἱ μὲν ἄνδρες γεγόνασί μοι γυναῖκες, αἱ δὲ γυναῖκες ἄνδρες ”. ταῦτα μὲν Ξέρξην φασὶ εἰπεῖν.)
  7. Πολύαινος, Στρατηγήματα, Βιβλίο 8, σημ. 53.5
  8. Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Ουρανία 87 (εἰ μὲν καί τι νεῖκος πρὸς αὐτὸν ἐγεγόνεε ἔτι περὶ Ἑλλήσποντον ἐόντων, οὐ μέντοι ἔχω γε εἰπεῖν οὔτε εἰ ἐκ προνοίης αὐτὰ ἐποίησε, οὔτε εἰ συνεκύρησε ἡ τῶν Καλυνδέων κατὰ τύχην παραπεσοῦσα νηῦς)
 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Damasithymus της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).