Η Δαναΐς ήταν ένα, χαμένο πλέον, έπος που αποτελούνταν από 6.500 στίχους και διηγιόταν την ιστορία των Δαναΐδων.[1] Ο συγγραφέας του και η εποχή στην οποία γράφτηκε μας είναι άγνωστοι.

Διασώθηκαν δύο μόνο στίχοι από τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα [2] και ένα απόσπασμα σε πεζό λόγο από τον Αρποκρατίονα.[3]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. P. Kroh, Λεξικό Αρχαίων συγγραφέων, 1996.
 2. Καὶ τότ' ἄρ' ὡπλίζοντο θοῶς Δαναοῖο θύγατρες
  πρόσθεν ἐυρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος
  .
  (Κλήμης ο Αλξανδρεύς, Στρωματείς IV ή G. Kinkel, Epicorum Graecorum fragmenta, σελ. 78. Danais)
 3. Αρποκρατίων, λήμμα αὐτόχθονες: Ὁ δὲ Πίνδαρος καὶ ὁ τὴν Δαναΐδα πεποιηκώς φασιν Ἐριχθόνιον καὶ Ἥφαιστον ἐκ τῆς γῆς φανῆναι.
  (G. Kinkel, ό.π.)