Η Δασική Οικολογία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της oικολογίας, που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της επιστήμης της Δασολογίας, για την οποία είναι εκ των βασικών πεδίων ενασχόλησής της. Κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης του κλάδου αυτού, είναι οι γενικότερες συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσονται τα δάση, η συγκρότηση της χλωρίδας και πανίδας τους, καθώς και η αλληλεπίδραση αυτών με το ιδιαίτερο περιβάλλον (οικολογικό σταθμό) όπου βρίσκονται.

Ως οικολογικός σταθμός νοείται η κάθε γεωγραφική θέση ή περιοχή, με το σύνολο των χαρακτηριστικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτή (όπως π.χ. υψόμετρο, κλιματική ζώνη κ.λπ.), στο οποίο αναπτύσσεται το (δασικό) οικοσύστημα και καθορίζεται η χαρακτηριστική του σύνθεση και φυσιογνωμία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Forest ecology στο Wikimedia Commons