Με τον όρο δείκτης επιβίωσης στα οικονομικά της υγείας εννοούμε την αναλογία ή τους επιβιώσαντες του αρχικού πληθυσμού σε μία ομάδα στο τέλος ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.