Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΔΕΕ, λέγεται και φοιτητικό πάσο ή απλώς πάσο) είναι μια κάρτα έκπτωσης για την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα. Χορηγείται κυρίως σε φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ υπάρχουν και άλλοι τύποι ΔΕΕ για χρήση από άλλες ειδικές κατηγορίες επιβατών, όπως Άτομα με Αναπηρία, ορισμένους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, πολυτέκνους κτλ.

ΛειτουργίαΕπεξεργασία

Ο κάτοχος και δικαιούχος του ΔΕΕ έχει το προνόμιο να πληρώνει την μειωμένη τιμή του εισιτηρίου κάθε φορά που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ΔΕΕ ισχύει μόνο για ένα χρόνο (ακαδημαϊκό έτος): μετά θα πρέπει να ανανεωθεί, ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να πληρώνει για μειωμένα εισιτήρια.

Οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. για να αποκτήσουν το δελτίο θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από το δικτυακό τόπο https://submit-paso.minedu.gov.gr/.

Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα υποβολής θα βρουν στη διεύθυνση http://paso.minedu.gov.gr

Δικαιούχοι είναι:

α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) Οι φοιτητές-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.


ΧρώμαΕπεξεργασία

Μέχρι το 2011 το χρώμα του ΔΕΕ αλλάζε κάθε ακαδημαϊκό έτος, για λόγους ελέγχου:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το δελτίο ειδικού εισιτηρίου χορηγείται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης και έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας. Η κάρτα ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται πλαστογραφήσεις και αντιγραφές.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Οργανισμοί Αστικών Συγκοινωνιών: