Γενικά με την ονομασία Δεσποτικές εορτές χαρακτηρίζονται όλες οι χριστιανικές εορτές που είναι αφιερωμένες στην ανάμνηση και τον επίγειο βίο του Ιησού Χριστού, σε αντιδιαστολή με τις Θεομητορικές εορτές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία.

Οι δεσποτικές εορτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τις "ακίνητες" και τις "κινητές δεσποτικές εορτές" λαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό αυτό από την σταθερή κατ΄ έτος, ή όχι, ημερομηνία εορτής αυτών.

Έτσι στις ακίνητες περιλαμβάνονται τα Χριστούγεννα, η Περιτομή του Ιησού, τα Θεοφάνια, η Υπαπαντή, η Μεταμόρφωση και η εορτή του Τιμίου Σταυρού.

Οι κινητές δεσποτικές έχουν ως επίκεντρο την εορτή της Ανάστασης η οποία εορτάζεται κατ΄ έτος σύμφωνα με τον καθορισμό της Α΄ Οικουμενκής Συνόδου της Νίκαιας, την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας.