Η Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε στις 5 Μαΐου μέχρι τις 21 Ιουνίου του 553 στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή 165 επισκόπων, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ευτυχίου. Την συγκάλεσε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄. Επαναβεβαίωσε τα ορθόδοξα δόγματα περί της Αγίας Τριάδας και του Ιησού Χριστού και καταδίκασε πλήθος μη ορθοδόξων συγγραμμάτων καθώς και ορισμένους συγγραφείς (Ευάγριο, Δίδυμο, Ωριγένη κ.α.).

Μερικοί προτεστάντες, όπως οι Καλβινιστές και οι Λουθηριανοί, αναγνωρίζουν τις πρώτες τέσσερις συνόδους,[1] ενώ οι περισσότεροι Αγγλοκαθολικοί αποδέχονται και τις επτά. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως Ανατολικοί επίσκοποι - μόνο δέκα έξι δυτικοί επίσκοποι ήταν παρόντες, από τους οποίους εννέα ήταν Ιλλύριοι και επτά ήταν από την Αφρική, αλλά κανένας δεν ήταν από την Ιταλία.[2]

Τα ελληνικά πρακτικά της Συνόδου δεν σώθηκαν, αλλά σώθηκε αντίγραφό τους στα λατινικά. Τα πρακτικά μεταφράστηκαν από τα λατινικά στα ελληνικά μόλις το 1985 από τον τότε επίσκοπο Νικοπόλεως & Πρεβέζης Μελέτιο Καλαμαρά.[3]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. See, e.g. Lutheran–Orthodox Joint Commission, Seventh Meeting, The Ecumenical Councils, Common Statement, 1993, available at Lutheran–Orthodox Joint Commission (B. I. 5a. "We agree on the doctrine of God, the Holy Trinity, as formulated by the Ecumenical Councils of Nicaea and Constantinople and on the doctrine of the person of Christ as formulated by the first four Ecumenical Councils.").
  2. «NPNF2–14. The Seven Ecumenical Councils, Introduction». CCEL. Ανακτήθηκε στις 23 Αυγούστου 2014. 
  3. Βλ. Μελέτιος Καλαμαράς, Η Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος, Αθήνα, 1985.