Δημιουργός κτιρίων Google

Ο Δημιουργός κτιρίων Google είναι πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων κτιρίων που προβάλλονται σε «επίπεδο» πληροφοριών του διαδικτυακού προγράμματος γραφικής απεικόνισης της Γης Google Earth με το όνομα «τρισδιάστατα κτίρια».

Χρησιμοποιεί την προσαρμογή μοντέλου σε σειρά δορυφορικών φωτογραφιών, βάσει των οποίων δημιουργείται μοντέλο που να ταιριάζει σε όλες τις πλευρές του αντικειμένου.

Το μοντέλο που δημιουργείται μπορεί να εξαχθεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας Google Sketchup.