Η Δημοκρατική Άμυνα ήταν μια από τις πολλές οργανώσεις που αντιτάχθηκαν στη δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974) στην Ελλάδα .

Οι καταβολές της ομάδας προέρχονται από το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου», το οποίο ιδρύθηκε το 1965 και αρχικός του σκοπός ήταν να προτείνει λύσεις στα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της Ελλάδας.

Στην αρχή η οργάνωση δεν είχε πραγματικό ηγέτη, ενώ αργότερα συμβολικός ηγέτης έγινε ο Γιώργος Ιορδανίδης, συνταξιούχος στρατηγός. Κατά τη διάρκεια της χούντας, μέλη της οργάνωσης προέβησαν σε επιθέσεις εναντίον εταιρειών που υποστήριζαν οικονομικά τη χούντα. Λόγω των επιθέσεων, η χούντα κατέστειλε τη διοργάνωση και φυλάκισε μέλη της.

Μέλη της Δημοκρατικής Άμυνας έγιναν σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής των επομένων δεκαετιών. Γνωστά παραδείγματα είναι ο Κώστας Σημίτης, μετέπειτα πρωθυπουργός, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, μετέπειτα πρόεδρος του Συνασπισμού και ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης, μετέπειτα υπουργός αλλά και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας.