Ο όρος Δημόσια Κοινωνιολογία (αγγλικά: Public Sociology) αναφέρεται σε κλάδο της επιστήμης της Κοινωνιολογίας.

Πρόκειται για προβληματική προερχόμενη από την αμερικάνικη κοινωνιολογία.[1] Σύμφωνα με απόψεις, η δημόσια κοινωνιολογία οφείλει να «επιδιώκει τον εμπλουτισμό της σχετικής με τα ηθικά και πολιτικά ζητήματα δημόσιας συζήτησης ενσταλάζοντάς τα με κοινωνιολογική θεωρία και έρευνα»,[1] ενώ πρέπει τα επιστημονικά πορίσματα της κοινωνιολογίας και οι ακαδημαϊκές ιδέες και θεωρίες της να διαχέονται σε ευρύτερα ακροατήρια απαρτιζόμενα από μη ειδικούς καθώς επίσης και στην κοινωνία των πολιτών.[2] Υπό αυτό το πρίσμα, στη σύγχρονη Ελλάδα π.χ. η Δημόσια Κοινωνιολογία έχει τη διάσταση της συμμετοχής κοινωνιολόγων στο δημόσιο διάλογο για διάφορα ζητήματα ως δημόσιοι διανοούμενοι.[3]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Σωτήρης Κονιόρδος, «Η συζήτηση για τη δημόσια κοινωνιολογία και η κοινωνιολογία στην Ελλάδα», στο: Μαρία Κούση, Μηνάς Σαματάς, Σωκράτης Κονιόρδος (επιστημ. επιμ.), Εξουσία και κοινωνία. Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Αθήνα, Καστανιώτης, 2010, σ. 174.
  2. Σωτήρης Κονιόρδος, «Η συζήτηση για τη δημόσια κοινωνιολογία και η κοινωνιολογία στην Ελλάδα», στο: Μαρία Κούση, Μηνάς Σαματάς, Σωκράτης Κονιόρδος (επιστημ. επιμ.), Εξουσία και κοινωνία. Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Αθήνα, Καστανιώτης, 2010, σ. 175.
  3. Σωτήρης Κονιόρδος, «Η συζήτηση για τη δημόσια κοινωνιολογία και η κοινωνιολογία στην Ελλάδα», στο: Μαρία Κούση, Μηνάς Σαματάς, Σωκράτης Κονιόρδος (επιστημ. επιμ.), Εξουσία και κοινωνία. Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Αθήνα, Καστανιώτης, 2010, σ. 190.
  • Σωτήρης Κονιόρδος, «Η συζήτηση για τη δημόσια κοινωνιολογία και η κοινωνιολογία στην Ελλάδα», στο: Μαρία Κούση, Μηνάς Σαματάς, Σωκράτης Κονιόρδος (επιστημ. επιμ.), Εξουσία και κοινωνία. Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Αθήνα, Καστανιώτης, 2010, σ. 174-195.