Ένα διάγραμμα είναι μια απλοποιημένη και δομημένη οπτική παρουσίαση εννοιών, ιδεών, κατασκευών, σχέσεων, στατιστικών δεδομένων, ανατομίας κλπ. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες για να παρουσιάσει, απλοποιήσει και γενικά να κάνει κατανοητό το θέμα με το οποίο σχετίζεται. Επίσης τα διαγράμματα είναι χρήσιμα γιατί μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα που δεν φαίνονται και για να μελετάμε καταστάσεις εκεί που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.

Δείγμα διαγράμματος ροής

Βασικοί τύποι διαγραμμάτων Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία