Η γραμματική διάθεση αναφέρεται στη σημασία του ρήματος και στη σχέση που έχει με το υποκείμενο του και διακρίνεται σε ενεργητική, παθητική, μέση και ουδέτερη.

Τα ρήματα, ως προς τη διάθεση τους, είναι:

  • ενεργητικά, όταν το υποκείμενο ενεργεί
  • παθητικά, όταν το υποκείμενο δέχεται ενέργεια από άλλον
  • μέσα, όταν το υποκείμενο ενεργεί και η ενέργεια γυρίζει στο ίδιο
  • ουδέτερα, όταν το υποκείμενο βρίσκεται σε μια κατάσταση.