Διαδραστικός πίνακας

Ο διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι ένα πολυμορφικό εργαλείο αφής που συναντάται ως μια αυτόνομη οθόνη με δικό της λειτουργικό σύστημα ή  συνδέεται με έναν υπολογιστή. Παλαιότερα μοντέλα συνδέονταν με ένα προβολικό (προτζέκτορα), αλλά πλέον έχουν ξεπεραστεί[2].  Η συσκευή μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε ομάδες εργασίας και επιχειρηματικές συναντήσεις. Η χρήση του είναι μέσω αφής και μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη αλληλοεπιδρώντας με τα προβαλλόμενα αντικείμενα. Τα εξελιγμένα μοντέλα των διαδραστικών πινάκων έχουν ψηφιακό πληκτρολόγιο, ποντίκι και ενσωματωμένο υπολογιστή (OPS).

[1]Διαμοιρασμός σημειώσεων σε διαδραστικό πίνακα.

Η αγορά διαδραστικών πινάκων αναμένεται να φτάσει σε τζίρο τα 7,35 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2030.[3]

Οι Διαδραστικοί πίνακες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις:

Διαδραστικοί πίνακες στην εκπαίδευσηΕπεξεργασία

Οι διαδραστικοί πίνακες έκαναν την πρώτη εμφάνιση τους στον χώρο της εκπαίδευσης της Αγγλίας μόλις το 2007 με κάλυψη 98% στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 100% στα σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα χρησιμοποιούνται σε αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων κυρίως στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία.

Στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την αξία του νέου αυτού μέσου στην εκπαίδευση τουλάχιστον από το 2007 [4]. Το 2010 ξεκίνησε η διαδικασία για τον εξοπλισμό δημόσιων δημοτικών σχολείων και γυμνασίων [5] με διαδραστικά συστήματα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2014 εγκρίθηκε από την ΕΕ η επιχορήγηση ενός έργου προμήθειας άλλων 36804 διαδραστικών πινάκων[6].

Παιδαγωγική επίδραση των διαδραστικών πινάκωνΕπεξεργασία

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από εκπαιδευτικό & τεχνολογικό οργανισμό έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία [εκκρεμεί παραπομπή]:

  • Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος
  • Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία
  • Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
  • Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη
  • Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
  • Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
  • Αύξηση αυτοπεποίθησης

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία