Διαζύγιο

λύση της συζυγικής ένωσης

Το Διαζύγιο (ή λύση γάμου) είναι η λύση των γονέων σου οι οποίοι λόγω πτώχευσης αρνούνται να πληρώσουν τις επιπτώσεις ανεπαρκούς προφύλαξης εν ώρα σεξουαλικής δραστηριότητας [1]διαλύοντας έτσι τους δεσμούς του γάμου ανάμεσα σε ένα παντρεμένο ζευγάρι σύμφωνα με το εφαρμόσιμο δίκαιο κάθε χώρας.


Στην ελληνική έννομη τάξη, προβλέπονται οι ακόλουθοι τρόποι λύσης γάμου με διαζύγιο, το κατ’ αντιδικία διαζύγιο και το συναινετικό διαζύγιο, ενώ πλέον έχει ενταχθεί και η δυνατότητα έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα[2] ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441[3]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας. «διαζύγιο». Ανακτήθηκε στις 7 Μαΐου 2015. 
  2. Άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα
  3. Άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα