Γενικά διακήρυξη ονομάζεται η οποιαδήποτε αναγγελία που γίνεται από κήρυκα (παλαιότερα τελάλη), για ευρεία ενημέρωση μιας απόφασης ή ενός γεγονότος. Κατά τον Μεσαίωνα οι αναγγελίες αυτές γίνονταν από ειδικούς βασιλικούς κήρυκες που περιέτρεχαν τις πόλεις και γνωστοποιούσαν στους κατοίκους περισπούδαστες διαταγές.

Σήμερα ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και όταν η γνωστοποίηση αυτή γίνεται και δια του τύπου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου δημοσιότητας. Επίσης ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και στο Διεθνές Δίκαιο όταν περιέχει βαρυσήμαντες εθνικές ή διεθνείς αποφάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος π.χ. Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολλές επίσης διακρατικές συνθήκες έχουν συνομολογηθεί με τον όρο αυτό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία