Τα διαλυτικά είναι διακριτικά σημάδια που αποτελούνται από δύο τελείες πάνω από ένα φωνήεν. Χρησιμοποιείται στο λατινικό, ελληνικό (ϊ, ϋ) και κυριλλικό αλφάβητο. Όταν το γράμμα είναι το i ή j, το διακριτικό αντικαθιστά την άνω τελεία: ï.[1]

Διαλυτικά

Τα διαλυτικά χρησιμοποιήθηκαν στην ελληνιστική περίοδο πάνω από τα γράμματα ι και υ, συνήθως στην αρχή μιας λέξης, όπως στο ϊδων, ϋιος και ϋβριν, για να τα διαχωρίσουν από ένα προηγούμενο φωνήεν. Εντούτοις, χρησιμοποιούνται για να διαλύσουν μία δίφθογγο π.χ. «Αιδόνι — Αϊδόνι ή και Καταπραύνω — Καταπραΰνω ».

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. The Unicode Standard v 5.0. San Francisco, etc.: Addison-Wesley. 1991–2007. σελίδες 228. ISBN 0-321-48091-0.