Η διαχείριση δικτύων έχει σχέση με τη συντήρηση και τη «διοίκηση» δικτύων υπολογιστών και δικτύων τηλεπικοινωνιών μεγάλης κλίμακας.