Η Διδακτική της γλώσσας αναφέρεται στην διδασκαλία και μάθηση μίας ξένης ή δεύτερης γλώσσας. Η διδακτική της γλώσσας είναι ένας κλάδος της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.