Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο ή Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου (International Agency for Research on Cancer ή IARC, ή CIRC στα γαλλικά) είναι ένας διακρατικός Οργανισμός, τμήμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα κεντρικά του γραφεία βρίσκονται στη Λυών της Γαλλίας και ο ρόλος του είναι να κάνει και να συντονίζει την έρευνα για τις αιτίες του καρκίνου, καθώς επίσης και να κάνει επιδημιολογικές μελέτες για τον καρκίνο σε όλο τον κόσμο,[1] μελετά τις αιτίες που προκαλούν καρκίνο και τους μηχανισμούς της καρκινογένεσης και αναπτύσσει στατηγικές για τον έλεγχο του καρκίνου.[2] Εκδίδει και συντηρεί μια σειρά από μονογραφίες για τους κινδύνους καρκινογένεσης στους ανθρώπους από μια ποικιλία υλικών, μιγμάτων και περιβαλλόντων, στα οποία μπορεί να εκτίθενται άνθρωποι, για την αξιολόγηση και ταξινόμησή τους σχετικά με την επίδρασή τους στην πρόκληση ή όχι καρκίνου στον άνθρωπο.[3]

Κατηγορίες IARC Επεξεργασία

Το IARC ταξινομεί τα υλικά, τα μίγματα υλικών και τα περιβάλλοντα σε πέντε κατηγορίες:

  • Κατηγορία 1: Καρκινογενή για τον άνθρωπο.
  • Κατηγορία 2Α: Πιθανότατα (probable) καρκινογενή για τον άνθρωπο.
  • Κατηγορία 2Β: Πιθανώς (possibly) καρκινογενή για τον άνθρωπο.
  • Κατηγορία 3: Μη ταξινομήσιμο σχετικά με καρκινογένεση για τον άνθρωπο.
  • Κατηγορία 4: Πιθανότατα μη καρκινογενή για τον άνθρωπο.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία 4 το ινστιτούτο έχει κατατάξει μέχρι τις αρχές του 2009 ένα μόνο υλικό, την καπρολακτάμη.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Ferber D (July 2003). "Carcinogens. Lashed by critics, WHO's cancer agency begins a new regime". Science (journal) 301 (5629): 36–7. PMID 12843372
  2. Πληροφορίες για τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
  3. Tomatis L (2002), The IARC monographs program: Changing attitudes towards public health. Int J Occup. Environ Health 8 (2): 144–52. PMID 12019681.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία