Διευθύνων Σύμβουλος

το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης

Διευθύνων σύμβουλος είναι το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης, συνήθως ιδιωτικού δικαίου.