Διευθύνων Σύμβουλος

το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης

Διευθύνων σύμβουλος είναι το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης, συνήθως ιδιωτικού δικαίου. Στις αγγλόφωνες χώρες αποδίδεται με το αρκτικόλεξο "CEO" (chief executive officer).