Διευθύνων Σύμβουλος

το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης
(Ανακατεύθυνση από Διευθύνων σύμβουλος)

Ο Διευθύνων σύμβουλος είναι το υψηλότερο στην ιεραρχία διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης, συνήθως ιδιωτικού δικαίου. Στις αγγλόφωνες χώρες αποδίδεται με το αρκτικόλεξο "CEO" (chief executive officer).

Μέσα στα καθήκοντα ενός Διευθύνοντος συμβούλου είναι και οι συναντήσεις με διεθνείς παράγοντες, πολιτικούς κ.λπ.

Αρμοδιότητες

Επεξεργασία

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ενός οργανισμού καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ή άλλη αρχή, ανάλογα με τη δομή του οργανισμού. Μπορούν να είναι εκτεταμένες ή αρκετά περιορισμένες και συνήθως κατοχυρώνονται με επίσημη ανάθεση εξουσίας σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Συνήθως, οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν ενεργή λήψη αποφάσεων για επιχειρηματική στρατηγική και άλλα βασικά ζητήματα πολιτικής. Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να περιλαμβάνει την ομιλία στον Τύπο και τον υπόλοιπο έξω κόσμο, καθώς και στη διοίκηση και τους υπαλλήλους του οργανισμού. Ο ρόλος λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει αποφάσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με την πολιτική και τη στρατηγική. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με την υλοποίηση των στόχων, και των στρατηγικών όπως καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Ως εκτελεστικό στέλεχος της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρει την κατάσταση της επιχείρησης στο διοικητικό συμβούλιο, παρακινεί τους υπαλλήλους και αναλαμβάνει τις αλλαγές εντός του οργανισμού. Ως διευθυντής, ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού.[1][2][3] Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το άτομο που είναι τελικά υπόλογο για τις επιχειρηματικές αποφάσεις μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις λειτουργίες, το μάρκετινγκ, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τα οικονομικά, τους ανθρώπινους πόρους κ.λπ.

Η χρήση του τίτλου του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν περιορίζεται απαραίτητα στην περιγραφή του ιδιοκτήτη ή του επικεφαλής μιας εταιρείας. Για παράδειγμα, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενός πολιτικού κόμματος συχνά ανατίθεται η συγκέντρωση χρημάτων, ιδιαίτερα για προεκλογικές εκστρατείες.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Chief Executive Officer - CEO». Investopedia. Investopedia US, a Division of IAC. Ανακτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2014. 
  2. «Chief Executive Officer (CEO)». BusinessDictionary.com. WebFinance Inc. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Οκτωβρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2014. 
  3. Capstone Publishing (2003). The Capstone Encyclopaedia of Business. Oxford, U.K: Capstone Publishing. σελίδες 79–80. ISBN 1-84112-053-7.