Η δικάσιμος είναι η ημερομηνία διεξαγωγής δίκης που ορίζεται από τον αρμόδιο δικαστικό γραμματέα ή από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή και από αυτό ακόμη το Δικαστήριο στη περίπτωση της αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης.