Ο όρος δικαστική πλάνη είναι περισσότερο ιστορικός, κοινωνιολογικός και δημοσιογραφικός, παρά νομικός. Με αυτόν δηλώνεται το ουσιαστικό (και όχι νομικό) σφάλμα του ποινικού δικαστηρίου και ιδίως η καταδίκη ενός αθώου.

Παραπομπές Επεξεργασία