Ο διπαράλληλος είναι όργανο το οποίο χρησιμοποιείται για την εύρεση στοιχείων πάνω στους ναυτικούς χάρτες. Ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χάρακας για την χάραξη πορείας πάνω σε αυτούς.

Πλαστικός διπαράλληλος χάρακας

Παραλληλίζοντας την πορεία του σκάφους με το διπαράλληλο μπορούμε να τη μεταφέρουμε μέσα στο ανεμολόγιο και να βρούμε τις μοίρες πλεύσης του πλοίου προς το σημείο κατάπλου.