Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό τη δωρεάν παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, χτισμένος επί της Πλατείας Θεάτρου στην Ομόνοια. Είναι ένας ιστορικός εκπαιδευτικός οργανισμός που εμφανίζει πολλές ιδιαιτερότητες, σε βαθμό που τον καθιστούν μοναδική περίπτωση στον ελλαδικό χώρο.

Diplareios.jpg

Ιδρύθηκε το 1892 στην Αθήνα από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυπάρισσο Στέφανο. Ο Αριστείδης Διπλάρης άφησε σημαντική παρακαταθήκη στη σχολή για τη διδασκαλία των τεχνών και τεχνικής κατάρτισης.

Η ανέγερση του ιδιόκτητου κτιρίου της σχολής πραγματοποιήθηκε το 1932 επί της Πλατείας Θεάτρου, εντός της παλαιάς πόλης της Αθήνας. Επί πολλά έτη λειτούργησαν ειδικότητες ξυλογλυπτικής, ηλεκτρολογικών, επιπλοποιίας κ.λπ.

Η Ε.Β.Ε. – Διπλάρειος Σχολή παρέχει σήμερα τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες ως:

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δηλαδή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες στους τομείς:

  • Πληροφορικής
  • Τουρισμού
  • Εφαρμοσμένων Τεχνών

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2), με λειτουργία προγραμμάτων κατάρτισης στα θεματικά πεδία:

  • Νέες Τεχνολογίες και Πληροφορική
  • Πολιτισμός και Τέχνη
  • Περιβάλλοντος