Διόραση ονομάζουμε την ικανότητα αντίληψης γεγονότων, ατόμων ή αντικειμένων χωρίς τη χρήση καμίας γνωστής αίσθησης. Η διόραση είναι μία μη επιστημονικά επιβεβαιωμένη ικανότητα. Κατά συνέπεια, δεν είναι αποδεκτή και θεωρείται παραφυσική.

ΕτυμολογίαΕπεξεργασία

Η ονομασία " Διόραση" προέρχεται από την πρόθεση "διά" και από το ουσιαστικό " όραση". Σήμαινει ετυμολογικά, αυτός που βλέπει μέσα από, διαπερνά, βλέπει με διαφορετικό τρόπο.