Δυϊσμός σώματος-νου

Η φιλοσοφική θεωρία ότι τα ψυχικά φαινόμενα δεν είναι φυσικά και ότι η ύλη υφίσταται ανεξαρτήτως του νου

Ο δυϊσμός σώματος-νου, ή δυαδικότητα σώματος-νου, είναι μια θεώρηση στη φιλοσοφία του νου με βάση την οποία τα νοητικά φαινόμενα είναι, από κάποιες απόψεις, μη φυσικά,[1] ή ότι ο νους και το σώμα είναι διακριτέα και διαχωριστέα.[2] Περιλαμβάνει μια σειρά από απόψεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ νου και ύλης, και μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, και βρίσκεται σε αντίθεση με άλλες θέσεις όπως ο φυσικαλισμός.

Η απεικόνιση του δυϊσμού από τον Ρενέ Ντεκάρτ. Ερεθίσματα μεταφέρονται από τα αισθητήρια όργανα προς την επίφυση του εγκεφάλου και από εκεί στο άυλο πνεύμα.Αναφορές

Επεξεργασία
  1. Hart, W.D. (1996) «Dualism», in A Companion to the Philosophy of Mind, ed. Samuel Guttenplan, Oxford: Blackwell, pp. 265-7.
  2. Crane, Tim· Patterson, Sarah (2001). «Introduction». History of the Mind-Body Problem. σελίδες 1–2.