Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος ιδρύθηκε στις 7 Ιουνίου 1986 από μέλη της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και σήμερα αποτελεί μία εκ των δύο κύριων Ελευθεροτεκτονικών Μεγάλων Στοών, που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.

ΠροϊστορίαΕπεξεργασία

Μέχρι το 1940 φορέας του Ελευθεροτεκτονισμού στην Ελλάδα ήταν η «Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας», η οποία και διοικούσε τους τρεις πρώτους συμβολικούς βαθμούς. Πρακτικά η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας ελεγχόταν από το «Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού», που εκπροσωπούσε τον Σκωτικό Τύπο (4ος έως 33ος βαθμός). Το 1940 η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας μετονομάστηκε σε «Μεγάλη Στοά της Ελλάδας» και η «Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας» την αναγνώρισε ως κανονική υπό όρους. Οι όροι αυτοί αφορούσαν στην από μέρους της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας υποχρέωση να απομακρυνθεί πλήρως από τις πρακτικές της «Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας» και να υιοθετήσει αυστηρώς τα «Αρχαία Οριοθέσια» του Ελευθεροτεκτονισμού.[εκκρεμεί παραπομπή] Το 1952 ιδρύθηκε η αγγλόφωνη Στοά «Παρθενών, υπ’ αριθμ. 112», η οποία εργαζόταν αυστηρώς σύμφωνα με τα Αρχαία Οριοθέσια.

Αίτια αντιπαράθεσηςΕπεξεργασία

Τον Μάρτιο του 1976 κάποιοι Ελευθεροτέκτονες, μέλη της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας, μυήθηκαν στους πέραν του Συμβολικού Ελευθεροτεκτονισμού βαθμούς του Τύπου της Υόρκης και έτσι σχηματίστηκαν τα ‘’Συμβούλια’’, τα ‘’Διοικητήρια’’ και τα ‘’Περιστύλια’’ του «Μεγάλου Περιστυλίου της Ελλάδας». Λόγω της σημαντικών διαφορών του Τύπου της Υόρκης από τον Σκωτικό Τύπο, πολλοί Ελευθεροτέκτονες αποφάσισαν να συμμετέχουν στο νέο Σώμα και ιδιαιτέρως στα περιστύλια της «Βασιλικής Αψίδας», για να συμπληρώσουν τις Τεκτονικές τους γνώσεις. Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού είδε το νέο Σώμα ως ανταγωνιστή, στην πέραν των Συμβολικών βαθμών εξέλιξη των Διδασκάλων Ελευθεροτεκτόνων. Έτσι, θέλησε να εντάξει τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας (που ανήκει στον Τύπο της Υόρκης), στον 13ο βαθμό του «Διδασκάλου της 9ης Αψίδος» (που ανήκει στον Σκωτικό Τύπο). Από τη μεριά της η Μεγάλη Στοά της Ελλάδας επικαλέστηκε τον Γενικό Κανονισμό της, ο οποίος δεν προέβλεπε την ύπαρξη αυτόνομης Βασιλικής Αψίδας.

ΑφορμήΕπεξεργασία

Από το 1982 ενισχύθηκε η πίεση που ασκούσε, μέσω του Μεγάλου Διδασκάλου της, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδας στους Ελευθεροτέκτονες που συμμετείχαν στο ‘’Ύπατο Μέγα Περιστύλιο’’. Αποκορύφωμα των πιέσεων αυτών ήταν η κυκλοφορία, τον Απρίλιο του 1985, της υπ’ αριθμ. 07/85 εγκυκλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας, με την οποία απειλούνταν με διαγραφή όσοι Ελευθεροτέκτονες θα εξακολουθούσαν να μετέχουν σε συνεδρίες του Ύπατου Μεγάλου Περιστυλίου.[εκκρεμεί παραπομπή] Αποτέλεσμα της εγκυκλίου αυτής ήταν η απομάκρυνση κάποιων Ελευθεροτεκτόνων, αδίκως σύμφωνα με τους ίδιους και τα λοιπά μέλη του Ύπατου Μεγάλου Περιστυλίου.[εκκρεμεί παραπομπή]

ΊδρυσηΕπεξεργασία

Τον Μάιο του 1986 έξι Στοές της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία και υπέγραψαν μια Διακήρυξη με την οποία αποκήρυσσαν την Μεγάλη Στοά της Ελλάδας. Αμέσως μετά εξέλεξαν αντιπροσώπους για τον σχηματισμό της νέας Μεγάλης Στοάς. Οι Στοές αυτές, με την νέα τους αρίθμηση, ήταν:

  1. «Παλαιών Πατρών Γερμανός, υπ’ αριθμ. 1», της Πάτρας, υπέρ 37 από σύνολο 42 μελών,
  2. «Ακρόπολις, υπ’ αριθμ. 2», της Αθήνας, υπέρ 48 από σύνολο 50 μελών,
  3. «Παρθενών, υπ’ αριθμ. 3», του Πειραιά, υπέρ 45 από σύνολο 49 μελών,
  4. «Μιαούλης, υπ’ αριθμ. 4», του Πειραιά, υπέρ 55 από σύνολο 80 μελών,
  5. «Πίστις, υπ’ αριθμ. 5», του Πειραιά, υπέρ 25 από σύνολο 45 μελών, και
  6. «Ομόνοια, υπ’ αριθμ. 6», της Χίου, υπέρ 12 από σύνολο 12 μελών.

Ακολούθως, αποχώρησε από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδας και προσχώρησε στον νέο σχηματισμό και η Στοά «Ιωνία, υπ’ αριθμ. 7», της Αθήνας. Οι επτά αυτές Στοές, την 7η Ιουνίου 1986 ίδρυσαν την ‘’Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδας’’. Εγκαθιδρύων Αξιωματικός ήταν ο Ελευθεροτέκτων William R.J.Eve, μέλος της Στοάς «Molesey Lodge, No. 2473» της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Ως ο πρώτος Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος εξελέγη, το 1986, ο Στέφανος Παϊπέτης, καθηγητής Εφαρμοσμένης Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΕξέλιξηΕπεξεργασία

Ελευθεροτέκτονες οι οποίοι μεμονωμένα αποχώρησαν από τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδας, είτε συμπλήρωσαν ως μέλη τις ιδρυτικές Στοές είτε ίδρυσαν νέες Στοές υπό την σκέπη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας. Το 1988 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 28 Στοές υπό την ‘’Ε.Μ.Σ.τ.Ε.’’.[εκκρεμεί παραπομπή] Η ΕΜΣτΕ επέλεξε να ακολουθεί κατά τις εργασίες της το «Τυπικό της Αμίλης» (Emulation Ritual) και για την διακυβέρνησή της την μετάφραση των «Γενικών Κανονισμών της Συντεχνίας της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας». Η ‘’Τάξη της Βασιλικής Αψίδας’’ διοικείται από το ‘’Μέγα Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Ελλάδας. Η ‘’Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος’’, το ‘’Μέγα Συμβούλιο των Βασιλικών και Εκλεκτών Διδασκάλων’’, το ‘’Μέγα Σκήνωμα των Ιπποτών του Ναού’’ και το ‘’Μέγα Συγκάθεδρο του Τάγματος του Ερυθρού Σταυρού του Κωνσταντίνου’’, λειτουργούν πλέον ως ανεξάρτητα Σώματα με δικούς τους κανόνες και ανεξάρτητη διοίκηση από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδας.

ΑναγνώρισηΕπεξεργασία

Το 1993, η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, απέσυρε την αναγνώρισή της από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδας, διότι η τελευταία εξέφρασε γνώμη για κάποιο πολιτικό ζήτημα της εποχής και έτσι παραβίασε τον κανόνα μη εμπλοκής του Ελευθεροτεκτονισμού στην πολιτική ζωή, και ακολούθως αναγνώρισε ως κανονική την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδας.[εκκρεμεί παραπομπή] Την ΗΜΣτΑ ακολούθησαν η Μεγάλη Στοά της Σκωτίας[εκκρεμεί παραπομπή], η Μεγάλη Στοά της της Ιρλανδίας[εκκρεμεί παραπομπή], η Μεγάλη Στοά της Νοτίου Αφρικής[εκκρεμεί παραπομπή], η Εθνική Μεγάλη Στοά της Γαλλίας[εκκρεμεί παραπομπή], η Κανονική Μεγάλη Στοά της Ιταλίας[εκκρεμεί παραπομπή] και άλλες. Το 1999 η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας ανέστρεψε την προηγούμενη απόφαση της και απέσυρε την αναγνώρισή της από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδας.

Η Εθνική μεγάλη στοά της Ελλάδος εδρεύει σήμερα στην οδό Ερεσσού 38Α, στο κέντρο της Αθήνας.

Διατελέσαντες Μεγάλοι ΔιδάσκαλοιΕπεξεργασία

Μεγάλοι Διδάσκαλοι της ΕΜΣτΕ Από Μέχρι Σημειώσεις
Στέφανος Παϊπέτης 1986 1988 Καθηγητής Τεχνικής Μηχανικής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Πατρών. Ήταν ο πρώτος Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος καθώς και ένας από τους πρωτεργάτες της κίνησης αυτής.
Ευστάθιος Λιακόπουλος 1988 1991 Δικηγόρος
Γεώργιος Βασιλείου 1991 1993 Οφθαλμίατρος χειρουργός
Λεωνίδας Λογοθέτης 1993 1995 Πολιτικός μηχανικός
Ορφεύς - Γεώργιος Μάνος 1995 1997 Πολιτικός μηχανικός
Παύλος Κυριακόγγονας 1997 1999 Μηχανολόγος μηχανικός
Γεώργιος Καμινάρης 1999 2004 Μηχανολόγος μηχανικός
Ερμής Ιωαννίδης 2004 2006 Μηχανολόγος μηχανικός
Δημήτριος Κοντέσης 2006 2010 Οικονομολόγος
Δημήτριος Μάμας 2010 2011 Πολιτικός μηχανικός
Ιουστινιανός Κορβέσης 2011 2014 Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Στυλιανός Φασούλας 2014 2018 Πλοίαρχος ΕΝ - Εκδότης
Γεώργιος Δεληγιώργης 2018 Χημικός Μηχανικός

Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία