Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος

Η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ) ήταν τριτοβάθμια οργάνωση των φοιτητικών συλλόγων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Ιδρύθηκε το 1963 κατά το πρότυπο της αντίστοιχης οργάνωσης της Γαλλίας UNEF.

Το πρώτο καταστατικό της, είχε εκπονήσει ο Στέλιος Ράμφος. Το 1967 διαλύθηκε από τη δικτατορία και επανασυστήθηκε από την ίδια το 1971, ελεγχόμενη από το κράτος.[1] Ηγετικά στελέχη της, υπήρξαν φοιτητές που μετέπειτα έκαναν πολιτική σταδιοδρομία.

Στη δεκαετία του 1980 πρακτικά έπαυσε να λειτουργεί λόγω ασυμφωνίας των φοιτητικών παρατάξεων να εκλέξουν διοικητικό συμβούλιο.[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικές πηγές

Επεξεργασία