Εθνικός ύμνος της Νότιας Οσετίας

Ο εθνικός ύμνος της Νότιας Οσετίας (οσετικά: Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн) αποτελεί τον ύμνο της Νότιας Οσετίας. Καθιερώθηκε στις 5 Μαΐου του 1995. Οι στίχοι είναι του Τοτράζ Κοκάεβ (Totraz Kokaev, Тотраз Кокаев) και η μουσική γράφτηκε από τον Φελίξ Αλμπόροβ (Felix Alborov, Феликс Алборов) .[1]

στα οσετικά Μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες

Уарзон Ирыстон! Дæ номы кадæн
Лæууæм цырагъау мах уырдыг,
Ды дæ нæ уарзты æнусон авдæн,
Ды – нæ цин æмæ хъыг!
Фæхæрæм мах дæ зæххæй ард,
Дæ ном дын исæм бæрзонд,
Удуæлдай дын кæнæм лæггад,
Дæуæн у нæ цард нывонд!

Уæ, Стыр Хуыцау! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры Уæзæгæн Ды цардамонд ратт!

Уæззау уыд дæ ивгъуыд, Иры бæстæ,
Зылди дæ фæдыл сау фыдох,
Фæлæ-иу уæддæр дæ фарны рæстæй
Кодтой дæ зынтæ рох.
Царды рухсмæ æдзух цыдтæ,
Фыдбонты нæ саст дæ ныфс,
Сæрбæрзонд алкæддæр уыдтæ,
Æргомæй размæ цæуыс!

Уæ, Уастырджи! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры дзыллæйæн фæндагамонд ратт!

Фыдæлты æрдхæрæн, Иры Уæзæг!
Зæрдæйы тæгтæй дæ нывæзт,
Ацы дунейы нын масты уæзæй
Ма у дих æмæ уæрст,
Дугæй дугмæ нæрæд дæ ном,
Бæрзонддæр кæнæд дæ кад,
Дæ ныфсæй мах цæрæм æнгом,
Дæ фæрцы рухс у нæ цард!

Уæ, Бæсты Фарн! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Нæ уарзон Ирæн Ды иу амонд ратт!
Ном æмæ йын кад!

Uarzon Iryston! Dæ nomy kadæn
Læuuæm cyragʺau mah uyrdyg,
Dy dæ næ uarzty ænuson avdæn,
Dy – næ cin æmæ hʺyg!
Fæhæræm mah dæ zæhhæj ard,
Dæ nom dyn isæm bærzond,
Uduældaj dyn kænæm læggad,
Dæuæn u næ card nyvond!

Uæ, Styr Huycau! Dæ horzæh, Dæ arfæ –
Iry Uæzægæn Dy cardamond ratt!

Uæzzau uyd dæ ivgʺuyd, Iry bæstæ,
Zyldi dæ fædyl sau fydoh,
Fælæ-iu uæddær dæ farny ræstæj
Kodtoj dæ zyntæ roh.
Cardy ruhsmæ ædzuh cydtæ,
Fydbonty næ sast dæ nyfs,
Særbærzond alkæddær uydtæ,
Ærgomæj razmæ cæuys!

Uæ, Uastyrdži! Dæ horzæh, Dæ arfæ –
Iry dzyllæjæn fændagamond ratt!

Fydælty ærdhæræn, Iry Uæzæg!
Zærdæjy tægtæj dæ nyvæzt,
Acy dunejy nyn masty uæzæj
Ma u dih æmæ uærst,
Dugæj dugmæ næræd dæ nom,
Bærzonddær kænæd dæ kad,
Dæ nyfsæj mah cæræm ængom,
Dæ færcy ruhs u næ card!

Uæ, Bæsty Farn! Dæ horzæh, Dæ arfæ –
Næ uarzon Iræn Dy iu amond ratt!
Nom æmæ jyn kad!

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us - (Georgia) South Ossetia». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Φεβρουαρίου 2014. Ανακτήθηκε στις 18 Μαΐου 2009. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία