Εθνικός ύμνος της Νότιας Οσετίας

Ο εθνικός ύμνος της Νότιας Οσετίας (στα οσετικά: Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн, Respublikæ Hussar Irystony Paddzahadon Gimn) αποτελεί τον ύμνο της Νότιας Οσετίας. Καθιερώθηκε στις 5 Μαΐου του 1995. Οι στίχοι είναι του Τοτράζ Κοκάεβ (Totraz Kokaev, Тотраз Кокаев) και η μουσική γράφτηκε από τον Φελίξ Αλμπόροβ (Felix Alborov, Феликс Алборов) .[1]

Στίχοι Επεξεργασία

στα οσετικά Μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες

Уарзон Ирыстон! Дæ номы кадæн
Лæууæм цырагъау мах уырдыг,
Ды дæ нæ уарзты æнусон авдæн,
Ды – нæ цин æмæ хъыг!
Фæхæрæм мах дæ зæххæй ард,
Дæ ном дын исæм бæрзонд,
Удуæлдай дын кæнæм лæггад,
Дæуæн у нæ цард нывонд!

Уæ, Стыр Хуыцау! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры Уæзæгæн Ды цардамонд ратт!

Уæззау уыд дæ ивгъуыд, Иры бæстæ,
Зылди дæ фæдыл сау фыдох,
Фæлæ-иу уæддæр дæ фарны рæстæй
Кодтой дæ зынтæ рох.
Царды рухсмæ æдзух цыдтæ,
Фыдбонты нæ саст дæ ныфс,
Сæрбæрзонд алкæддæр уыдтæ,
Æргомæй размæ цæуыс!

Уæ, Уастырджи! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры дзыллæйæн фæндагамонд ратт!

Фыдæлты æрдхæрæн, Иры Уæзæг!
Зæрдæйы тæгтæй дæ нывæзт,
Ацы дунейы нын масты уæзæй
Ма у дих æмæ уæрст,
Дугæй дугмæ нæрæд дæ ном,
Бæрзонддæр кæнæд дæ кад,
Дæ ныфсæй мах цæрæм æнгом,
Дæ фæрцы рухс у нæ цард!

Уæ, Бæсты Фарн! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Нæ уарзон Ирæн Ды иу амонд ратт!
Ном æмæ йын кад!

Uarzon Iryston! Dæ nomy kadæn
Læuuæm cyragʺau mah uyrdyg,
Dy dæ næ uarzty ænuson avdæn,
Dy – næ cin æmæ hʺyg!
Fæhæræm mah dæ zæhhæj ard,
Dæ nom dyn isæm bærzond,
Uduældaj dyn kænæm læggad,
Dæuæn u næ card nyvond!

Uæ, Styr Huycau! Dæ horzæh, Dæ arfæ –
Iry Uæzægæn Dy cardamond ratt!

Uæzzau uyd dæ ivgʺuyd, Iry bæstæ,
Zyldi dæ fædyl sau fydoh,
Fælæ-iu uæddær dæ farny ræstæj
Kodtoj dæ zyntæ roh.
Cardy ruhsmæ ædzuh cydtæ,
Fydbonty næ sast dæ nyfs,
Særbærzond alkæddær uydtæ,
Ærgomæj razmæ cæuys!

Uæ, Uastyrdži! Dæ horzæh, Dæ arfæ –
Iry dzyllæjæn fændagamond ratt!

Fydælty ærdhæræn, Iry Uæzæg!
Zærdæjy tægtæj dæ nyvæzt,
Acy dunejy nyn masty uæzæj
Ma u dih æmæ uærst,
Dugæj dugmæ næræd dæ nom,
Bærzonddær kænæd dæ kad,
Dæ nyfsæj mah cæræm ængom,
Dæ færcy ruhs u næ card!

Uæ, Bæsty Farn! Dæ horzæh, Dæ arfæ –
Næ uarzon Iræn Dy iu amond ratt!
Nom æmæ jyn kad!

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us - (Georgia) South Ossetia». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Φεβρουαρίου 2014. Ανακτήθηκε στις 18 Μαΐου 2009. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα National Anthem of South Ossetia της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).