Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται σε ορισμένα πετρελαιοειδή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με κοινοτική οδηγία. Αγαθά τα οποία επιβαρύνονται με αυτό το φόρο θεωρείται πως αποτελούν, για σκοπούς ΦΠΑ, ενδοκοινοτική απόκτηση.