Πηγές βιβλίων

Αναζήτηση για πηγές βιβλίων

Το δοσμένο ISBN δεν φαίνεται να είναι έγκυρο· ελέγξτε για λάθη κατά την αντιγραφή από την αρχική πηγή.

Παρακάτω βρίσκονται σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους που πωλούν καινούργια ή μεταχειρισμένα βιβλία, και μπορεί να έχουν επιπλέον πληροφορίες για τα βιβλία που αναζητάτε. Η Βικιπαίδεια δεν σχετίζεται με αυτές τις επιχειρήσεις, και αυτός ο κατάλογος δεν θα πρέπει να θεωρείται προτροπή προς αγορά από αυτές. Ακολουθούν σύνδεσμοι προς βιβλιοθήκες ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Online κείμενο

Για την επαλήθευση παραπομπών από άρθρα και αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών, οι παρακάτω ιστοτοποι μπορούν να κάνουν αναζήτηση εντός των βιβλίων ή να δείξουν κάποιες ή όλες τις σελίδες από κάποια βιβλία.

Ελληνικές μηχανές αναζήτησης

Διεθνείς μηχανές αναζήτησης

Ελληνικές βιβλιοθήκες

Μεγάλες διεθνείς βιβλιοθήκες

Ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία

Διεθνή ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία