Όμπλαστ της Κοστρομά: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων