Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Εργατικό δίκαιο»

μ
Επεξεργασία ορισμένων εννοιών (εξαρτημένη εργασία/μισθωτός/εργοδότης/μισθός/επιχείρηση/εκμετάλλευση)
μ
μ (Επεξεργασία ορισμένων εννοιών (εξαρτημένη εργασία/μισθωτός/εργοδότης/μισθός/επιχείρηση/εκμετάλλευση))
 
===Εξαρτημένη εργασία===
 
{{επέκταση2}}
Εξαρτημένη εργασία είναι η εργασία που υπόκειται στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα της διεύθυνσηςς και της εποπτείας της εργασίας ενώ καθορίζει το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τις λοιπές συνθήκες παροχής της. Ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και τις εντολές του εργοδότη.
 
===Μισθωτός===
 
{{επέκταση2}}
Μισθωτός είναι το πρόσωπο, το οποίο βάση σχέσεως εξαρτημένης εργασίας τελεί στην υπηρεσία τρίτου και υποχρεούται στην παροχή εργασίας προς αυτόν. Δεν είναι μισθωτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, εάν παρέχουν εργασία εκ του νόμου, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εταίροι και τα μέλη σωματείου, εάν παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία ή το σωματείο.
====Διακρίσεις μισθωτών====
 
===Εργοδότης===
 
{{επέκταση2}}
Εργοδότης είναι το πρόσωπο που απασχολεί άλλο ως μισθωτό. Μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο.
 
===Μισθός===
 
{{επέκταση2}}
Μισθός είναι η κάθε παροχή του εργοδότη, οποιασδήποτε μορφής ή ονομασίας ή ειδικότερης αιτίας, που χορηγείται ως αντάλλαγμα για την εργασία που καταβάλλει ο μισθωτός.
 
===Επιχείρηση===
 
{{επέκταση2}}
Επιχείρηση είναι η οργανωτική ενότητα προσωπικών και υλικών μέσων και άϋλων αγαθών, όπου, εκτός από το τεχνικό αποτέλεσμα της εργασίας, επιδιώκεται και ένας περαιτέρω σκοπός (ιδεολογικός, πολιτιστικός, κερδοσκοπικός κ.λ.π).
 
===Εκμετάλλευση===
 
{{επέκταση2}}
Εκμετάλλευση είναι η οργανωτική ενότητα προσωπικών και υλικών μέσων και άϋλων αγαθών, όπου επιδιώκεται το τεχνικό αποτέλεσμα της εργασίας
==Στοιχεία του συλλογικού εργατικού δικαίου==
 
.==Στοιχεία του συλλογικού εργατικού δικαίου==
{{επέκταση2}}
 
1

επεξεργασία